Ynni i'r dyfodol.

More power for more homes.

Ffurflen Sylwadau GDA ABWR y DU

 • Cam.1
  Cytuno ag amodau a thelerau preifatrwydd
 • Cam.2
  Rhowch sylw.
 • Cam.3
  Cadarnhau'r sylw.
 • Cam.4
  Cyflwyno'r sylw.

Ynghylch Gwybodaeth Bersonol

Cyn cyflwyno sylw, rhaid i chi yn gyntaf gytuno â'r telerau a'r amodau isod ynghylch gwarchod gwybodaeth bersonol (enw a chyfeiriad e-bost) a roddwch yn y ffurflen sylwadau.

Gofynnwn am y wybodaeth hon er mwyn darparu ymateb i'ch sylw.

Nodwch, os gwelwch yn dda y caiff y sylwadau a gyflwynir drwy'r wefan hon eu derbyn a'u cadw gan Hitachi, Ltd a Hitachi GE Nuclear Energy Ltd yn Siapan. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu â chwmnïau grŵp Hitachi yn y DU sy'n ymwneud â'r prosiect ABWR (Hitachi Europe Ltd a Horizon Nuclear Power) a chyda Swyddfa Cyd-Raglen rheoleiddiwr niwclear y DU (JPO). Gallai eich gwybodaeth gael ei anfon ymlaen hefyd at adran neu asiantaeth berthnasol yn Llywodraeth y DU pan fo'u hymateb yn briodol. Cedwir eich gwybodaeth bersonol gan Hitachi, Ltd a Hitachi GE Nuclear Energy Ltd yn Siapan hyd ddiwedd y broses GDA.

Nodwch y bydd eich gwybodaeth bersonol yn destun deddfau gwarchod gwybodaeth Siapan ac nas defnyddir gan Hitachi ond yn unol â pholisi gwarchod gwybodaeth bersonol Hitachi.

Darllenwch yn ofalus y telerau a'r amodau preifatrwydd ynghylch gwarchod gwybodaeth bersonol, ac os ydych yn cytuno, cliciwch y botwm the "Derbyn (symud ymlaen i roi sylw)" i symud ymlaen i'r ffurflen sylwadau.

Ynghylch ein polisi gwarchod gwybodaeth bersonol:

Cwcis: Rydym yn defnyddio Cwcis ar y wefan hon i'w gwneud yn haws i chi ei defnyddio, ac i'n galluogi ni i ddysgu sut y mae'n cael ei defnyddio. Drwy ddefnyddio ein gwefan, cymerir eich bod yn ymwybodol o'n Cwcis ac wedi cytuno â'n defnydd ohonynt, fel y disgrifir yn ein Polisi Cwcis. Dilynwch y ddolen hon i ddysgu mwy am ein defnydd o Gwcis ar y wefan hon.

Derbyn (symud ymlaen i roi sylwadau)

Gwrthod (Canslo)

Bwydlen